Loading...

รับพิมพ์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์

รับผลิตและออกแบบฉลากสินค้าเป็นแบบกระดาษ ความหนา 130 - 160 แกรม และสติ๊กเกอร์สำหรับติดสินค้า เป็นสติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน สติ๊กเกอร์กระดาษคราฟท์ สติ๊กเกอร์สีเงิน สติ๊กเกอร์สีทอง สติ๊กเกอร์พีพีขาวเงา และสติ๊กเกอร์พีพีใส วัสดุประเภทสติ๊กเกอร์สามารถไดคัทเป็นรูปทรง เพิ่มความสวยงามแก่ผลิตภัณฑ์ ขั้นต่ำในการผลิต 3 แผ่น

สเปคฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์

กระดาษ 130-160 แกรม  สติ๊กเกอร์กระดาษและสติ๊กเกอร์พีพีกันน้ำ

ไดคัต

กันน้ำ

ขั้นต่ำ 3 ใบ

สวยงาม

ผลิต 1 วัน

สั่งผลิตสติ๊กเกอร์จำนวนน้อย ไม่ต้องจ่ายค่าบล็อกไดคัท ....

1  กระดาษ 130 - 160 แกรม สำหรับทำเป็นลาเบลติดบนบรรจุภัณฑ์


2  สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา - ขาวด้าน สติ๊กเกอร์พีพีขาวเงา - ใสกันน้ำ


3  วัสดุประเภทสติ๊กเกอร์ สามารถไดคัทตามขนาดและรูปทรงได้


4  สติ๊กเกอร์มีขั้นต่ำในการผลิตต่อแบบ 3 แผ่น ขนาด 13" x 19" นิ้ว


5  หมึกพิมพ์สามารถใช้กับสินค้าประเภทอาหารได้  เวลาผลิต 1 วัน

สเปคฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์

กระดาษ 130-160 แกรม  สติ๊กเกอร์กระดาษและพีพี

ไดคัต

กันน้ำ

ขั้นต่ำ 3 ใบ

ผลิต 1 วัน

สติ๊กเกอร์จำนวนน้อย ไม่ต้องจ่ายค่าบล็อกไดคัท

1  กระดาษ 130 - 160 แกรม สำหรับทำเป็นลาเบล


2  วัสดุเป็นสติ๊กเกอร์กระดาษ - สติ๊กเกอร์พีพีกันน้ำ


3  สติ๊กเกอร์สามารถไดคัทตามขนาดและรูปทรงได้


4  สติ๊กเกอร์มีขั้นต่ำในการผลิตต่อแบบ 3 แผ่น


5  หมึกพิมพ์สามารถใช้กับสินค้าประเภทอาหารได้ 

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ผลิตสติ๊กเกอร์และทำออกแบบเอง หากมีการไดคัตตามขนาดและรูปทรงตามความต้องการ ให้ลูกค้าส่งไฟล์ไดคัทเป็นเลเยอร์ใหม่แยกจากเลเยอร์ของแบบ

หมายเหตุ :  ลูกค้าที่สั่งผลิตสติ๊กเกอร์  และทำออกแบบเอง หากมีการไดคัตตามขนาดและรูปทรงตามความต้องการ ให้ลูกค้าส่งไฟล์ไดคัทเป็นเลเยอร์ใหม่แยกจากเลเยอร์ของแบบ