Loading...

นามบัตร ออกแบบฟรี ผลิต 1 วัน

นามบัตรออกแบบฟรี นามบัตรราคาเริ่มต้น 1.75 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบเท่านั้น ระยะการผลิต 1 วันเท่านั้น เรามีกระดาษให้เลือกสำหรับทำหลากหลายประเภท เช่น นามบัตรกระดาษอาร์ต 250 แกรม 300 แกรม นามบัตรเคลือบพีวีซี นามบัตรกระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม นามบัตรกระดาษคราฟท์ ฯลฯ นามบัตรไม่มีแบบที่เป็นมาตรฐานที่ตายตัว ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด รูปทรง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งการออกแบบนามบัตรควรที่จะเน้นในเรื่องความชัดเจนเพื่อให้บ่งบอกได้ถึงลักษณะของธุรกิจ สิ่งสำคัญที่จะต้องบนนามบัตร มี 3 ประเภท ได้แก่

นามบัตร ออกแบบฟรี ผลิต 1 วัน

นามบัตรออกแบบฟรี นามบัตรราคาเริ่มต้น 1.75 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบเท่านั้น ระยะการผลิต 1 วันเท่านั้น เรามีกระดาษให้เลือกสำหรับทำหลากหลายประเภท เช่น นามบัตรกระดาษอาร์ต 250 แกรม 300 แกรม นามบัตรเคลือบพีวีซี นามบัตรกระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม นามบัตรกระดาษคราฟท์ ฯลฯ นามบัตรไม่มีแบบที่เป็นมาตรฐานที่ตายตัว ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด รูปทรง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งการออกแบบนามบัตรควรที่จะเน้นในเรื่องความชัดเจนเพื่อให้บ่งบอกได้ถึงลักษณะของธุรกิจ สิ่งสำคัญที่จะต้องบนนามบัตร มี 3 ประเภท ได้แก่

ข้อมูลบุคคล

ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่งหน้าที่  โทรศัพท์  อีเมล์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร  โลโก้  ที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อต่างๆ

ข้อมูลบริการ

ข้อมูลเพื่อบอกถึงลักษณะของธุรกิจ เพียงเล็กน้อยก็พอ

ราคานามบัตรโปรโมชั่น

นามบัตรกระดาษอาร์ต 250 แกรม


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 1.75 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 2.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


กระดาษ UPG สีขาวสว่าง เนื้อมัน ผิวเรียบ

นามบัตรกระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบพีวีซี


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 2.50 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 3.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


เคลือบงานพิมพ์ด้วยพีวีซีชนิดด้าน  ผิวเรียบ  สวยงาม

นามบัตรกระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 2.75 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 3.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


กระดาษนอกสีขาว เนื้อแน่น เนื้อสัมผัสดี จับสบายมือ

นามบัตรกระดาษอาร์ต 300 แกรม


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 3.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 3.50 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


กระดาษ UPG สีขาวสว่าง เนื้อมัน ผิวเรียบ

นามบัตรกระดาษอาร์ต 300 แกรม เคลือบพีวีซี


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 3.50 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 4.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


เคลือบงานพิมพ์ด้วยพีวีซีชนิดด้าน ผิวเรียบ สวยงาม

นามบัตรกระดาษอาร์ต 300 แกรม สปอตยูวี


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 5.50 บาท / ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 6.00 บาท / ใบ


นามบัตรสปอตยูวี มีขั้นต่ำในการผลิต 200 ใบ / ชื่อ

นามบัตรกระดาษคราฟท์ 230 แกรม พิมพ์ดำ


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 1.75 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 2.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


กระดาษรีไซเคิล กระดาษสีน้ำตาล มีเนื้อหยาบ

นามบัตรกระดาษคราฟท์ 230 แกรม พิมพ์สี


พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ราคา 2.50 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา 3.00 บาท / ใบ ขั้นต่ำ 100 ใบ


กระดาษรีไซเคิล กระดาษสีน้ำตาล มีเนื้อหยาบ

บัตรสมาชิก บัตรพนักงาน แท็กติดกระเป๋า


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา - - บาท / ใบ จำนวน 100 ใบ


พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ราคา - -  บาท / ใบ จำนวน 500 ใบ


บัตรมีคมชัด  สวยงาม  ความหนาของบัตร  0.76 มม.

ออกแบบนามบัตร ฟรี !!! กรุณากรอกรายละเอียด  และคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที
ออกแบบนามบัตร ฟรี !!! กรุณากรอกรายละเอียด  และคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที

ตัวอย่างแบบนามบัตร

เพื่อความสะดวก LABPRINT เรามีตัวอย่างแบบนามบัตร เพื่อเป็นไอเดียในการออกแบบแก่ลูกค้า กว่า 100 แบบ

ตัวอย่างแบบนามบัตร

เรามีตัวอย่างนามบัตร เพื่อเป็นไอเดียกว่า 100 แบบ

การผลิตขั้นต่ำ : ลูกค้าออกแบบเอง ผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ ... หากใช้บริการออกแบบฟรี ผลิตขั้นต่ำ 200 ใบ ครั้งต่อไป 100 ใบ