Loading...

สร้างโลโก้เป็น Vector เริ่มต้น 400 บาท

เวกเตอร์ Vector คือ ? ไฟล์ความละเอียดสูง เป็นไฟล์ลักษณะ 2 มิติ จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพเมื่อมีการปรับขนาด (ขยายไม่แตก) เหมาะเป็นอย่างสำหรับใช้เป็นไฟล์โลโก้ สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย นอกจากงานดราฟท์โลโก้เดิมให้เป็นเวกเตอร์แล้ว LABPRINT เรามีบริการออกแบบโลโก้ใหม่อีกด้วย 

สร้างโลโก้เป็น Vector เริ่มต้น 400 บาท

เวกเตอร์ Vector คือ ? ไฟล์ความละเอียดสูง เป็นไฟล์ลักษณะ 2 มิติ จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพเมื่อมีการปรับขนาด (ขยายไม่แตก) เหมาะเป็นอย่างสำหรับใช้เป็นไฟล์โลโก้ สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย นอกจากงานดราฟท์โลโก้เดิมให้เป็นเวกเตอร์แล้ว LABPRINT เรามีบริการออกแบบโลโก้ใหม่อีกด้วย 

01. รับรูปโลโก้จากลูกค้า

วาดลายเส้นใหม่ ไม่ใช่เป็นการแปลงไฟล์

02. ลงลายละเอียด

วาดลายละเอียดของโลโก้ให้เหมือนเดิมที่สุด

03. สร้างดราฟท์โลโก้

ตรวจความถูกต้องงานดราฟท์กับต้นฉบับ

04. กำหนดค่าสีมาตรฐาน CMYK

ส่งมอบไฟล์ .ai .pdf .png .jpg ให้แก่ลูกค้า

01. รับรูปโลโก้จากลูกค้า

วาดลายเส้นใหม่ ไม่ใช่เป็นการแปลงไฟล์

02. ลงลายละเอียด

วาดลายละเอียดของโลโก้ให้เหมือนเดิมที่สุด

03. สร้างดราฟท์โลโก้

ตรวจความถูกต้องงานดราฟท์กับต้นฉบับ

04. กำหนดค่าสีมาตรฐาน CMYK

ส่งมอบไฟล์ .ai .pdf .png .jpg ให้แก่ลูกค้า

รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

LABPRINT เรามีบริการที่ครบวงจรทั้งงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เพื่อรองรับงานความต้องของลูกค้าการหลากหลาย

LabPrint เราให้บริการในออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิดโดย Designer มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์กว่า 10 ปี

ออกแบบนามบัตร
ออกแบบบัตรสมาชิก บัตรพนักงาน
ออกแบบฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์
ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ออกแบบแคตตาล็อก
ออกแบบแฟ้มเอกสาร
ออกแบบเมนูอาหาร
ออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ
ออกแบบถุงกระดาษ
ออกแบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ท
ออกแบบบูธแสดงสินค้า
ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถ